Yttranden

”Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen inte tillgodoser riksintresse för kulturmiljövården” Länsstyrelsen. Läs mer här


”en nybyggnation på den
föreslagna platsen är olämplig och oacceptabel”
Brf Metern. Läs mer


”förödande för området kring Helgalunden” Samfundet S:t Erik. Läs mer


”omöjligt att genomföra planerna utan att påtaglig skada åsamkas ett värdefullt stadsparti” Skönhetsrådet. Läs mer


”att vandra i Helgalundens kvarter ger en känsla av lugn och harmoni – att kunna andas ut Södermalmsparkernas vänner. Läs mer

Per Kågesson
Gunilla Boethius

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close