[Arkiv från samrådsperioden] Stoppa sjuvåningshuset i Tjurbergsparken!

NYTT !
Samråd med Stockholms stad 15 september – 26 oktober

Samrådet innebär att alla får se hur byggplanerna ser ut. Alla som vill, även privatpersoner, kan lämna skriftliga synpunkter till staden senast den 26 oktober. Synpunkter som staden är skyldig att beakta. VIKTIGT: Tiden för att yttra sig är knapp. Bara den som yttrat sig under samrådstiden har rätt att senare formellt överklaga antagen detaljplan.
Hur yttrar jag mig?
Skriv sakligt, argumentera med omsorg. Det kan räcka att skriva ett par rader. Skicka e-mail senast måndagen den 26 oktober till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Eller brev till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen Box 8314
104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2017-06896 samt namn och adress.


Den stora almen sågas ned. Den öppna vyn stängs av. Om huset byggs.

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk genom södra Södermalm. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av en sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Ett sjuvåningshus vore ett allvarligt ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet. Här finns även fina klippor med eftermiddagssol.

Stockholms stad vill nu bygga ett stort nytt hus mitt ibland Helgalundens blåmärkta 20-tals byggnader. Huset är tänkt att rymma 65 lägenheter med upp till 7 våningar högt i parkens hörn mot Allhelgonakyrkan.

“Bara” fem våningar mot Ringvägen men…
… sju våningar i etage mot skolan

Vi behöver göra allt vi kan för att påverka politiker och tjänstemän. Alla kan lämna in synpunkter på förslaget. Det går att skriva fram till den 26 oktober 2020.

login

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close