[Arkiv före tjänstemannautlåtandet] Stoppa höghuset i Tjurbergsparken!

NYTT
Stockholms stad arbetar nu för fullt med att sammanställa alla samrådsyttranden
Tack vare en mycket engagerad opinion inkom det drygt 500 yttranden till Stadsbyggnadskontoret under samrådsperioden (oktober 2020).

Ansvarig handläggare, Pitchayan Buachoom, håller nu på att sammanfatta yttrandena till en samrådsredogörelse. Han ska också skriva ett tjänsteutlåtande om hur tjänstemännen föreslår avvägningar och eventuella ändringar i detaljplaneförslaget utifrån samrådssynpunkterna. Tjänsteutlåtandet och samrådsredogörelsen skickas till politikerna i Stadsbyggnadsnämnden den 11 mars. Detta för att politikerna ska hinna sätta sig in i projektet och kunna ta ett inriktningsbeslut om de går på tjänstemännens förslag till beslut eller vill ändra något på sitt nämndmöte torsdagen den 24 mars.

Viktiga datum
11 mars Tjänsteutlåtandet skickas till politikerna i Stadsbyggnadsnämnen
17 mars Tjänsteutlåtandet publiceras
24 mars (preliminärt) Stadsbyggnadsnämnden tar inriktningsbeslut


En mycket tung instans, Länsstyrelsen, har i sitt yttrande påvisat allvarliga brister i detaljplanen. Läs här.

Läs andra viktiga samrådsyttranden här.

Diskutera i Facebookgruppen.

Den stora almen sågas ned. Den öppna vyn stängs av. Om huset byggs.

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk genom södra Södermalm. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av en sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Ett sjuvåningshus vore ett allvarligt ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet. Här finns även fina klippor med eftermiddagssol.

Stockholms stad vill tillåta ett stort nytt hus mitt ibland Helgalundens blåmärkta 20-tals byggnader. Huset är tänkt att rymma 65 lägenheter med upp till 7 våningar högt i parkens hörn mot Allhelgonakyrkan.

“Bara” fem våningar mot Ringvägen men…
… sju våningar i etage mot skolan

login

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close