Nyheter

Majoriteten bestående av Alliansen och Miljöpartiet i Stockholm stad har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan som är samråd under september – oktober 2020. Denna sida uppdateras då vi fått klarhet i var partierna i fullmäktige står. För tillfället se förstasidan.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close