Stoppa höghuset i Tjurbergsparken!

NYTT
Samrådet kring detaljplanen avslutat. Vad händer nu?
Tack vare en mycket engagerad opinion har det kommit så många som fem hundra samrådsyttranden till staden. Stadsbyggnadskontoret håller nu på att sammanfatta yttrandena till en samrådsredogörelse och skriva ett tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden, som sedan tar ett inriktningsbeslut, preliminärt i mars eller april 2021.

En mycket tung instans, Länsstyrelsen, har i sitt yttrande påvisat mycket allvarliga brister i detaljplanen. Läs här.

Läs andra viktiga samrådsyttranden här.

Den stora almen sågas ned. Den öppna vyn stängs av. Om huset byggs.

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk genom södra Södermalm. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av en sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Ett sjuvåningshus vore ett allvarligt ingrepp på den genomtänkta stadsplanen från början av 1900-talet. Här finns även fina klippor med eftermiddagssol.

Stockholms stad vill tillåta ett stort nytt hus mitt ibland Helgalundens blåmärkta 20-tals byggnader. Huset är tänkt att rymma 65 lägenheter med upp till 7 våningar högt i parkens hörn mot Allhelgonakyrkan.

“Bara” fem våningar mot Ringvägen men…
… sju våningar i etage mot skolan

login

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close